HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG CỦA TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM -ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

Hoạt động kinh doanh vàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG CỦA TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM.

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 603405

LUẬN VĂN  QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

LỜI CẢM ƠN

 

Để hoàn thành bài luận văn này, tôi vô cùng trân trọng cảm ơn các Thầy Cô giảng viên trường Đại Học Ngoại Thương – Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt xin cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng đã dành thời gian hướng dẫn, chia sẻ những kiến thức hữu ích cho tôi trong thời gian thực hiện bài luận văn tốt nghiệp cao học này.

Xin chân thành cảm ơn các cán bộ khoa Đào tạo sau đại học đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện bài luận văn tốt nghiệp này.

 

MỤC LỤC.

 

LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………………………………………… 1

LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………………………… 2

MỤC LỤC…………………………………………………………………………………………………………… 3

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………………………………………….. 6

DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………………………………………………………………………… 7

DANH MỤC HÌNH ẢNH……………………………………………………………………………………. 8

MỞ ĐẦ…………………………………………………………………………………………………….. 9
Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………………………………………… 9
Mục đích nghiên cứu của đề tài………………………………………………………………… 11
Khách thể và đối tượng nghiên cứ…………………………………………………………. 11
Nhiệm vụ nghiên cứ………………………………………………………………………………. 11
Phương pháp nghiên cứ…………………………………………………………………………. 11
Giới hạn của đề tài……………………………………………………………………………………. 11
Cấu trúc của luận vă……………………………………………………………………………… 12
NỘI DUNG……………………………………………………………………………………………….. 13

 

CHƯƠNG 1: KINH DOANH VÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG.     13

 

Vai trò của vàng trong đời sống xã hộ…………………………………………… 13
Đặc điểm tính chất của vàng…………………………………………………………… 13
Tính chất xã hội đặc biệt của vàng (vừa là hàng hóa vừa là tiền tệ)… 14
Tình hình Kinh doanh vàng ở trên thế giới và Việt Nam hiện ….. 21
Hoạt động kinh doanh vàng thế giới và Việt Nam trong năm … 23
Hoạt động kinh doanh vàng trên Thế giới và Việt Nam tính đến tháng 09 năm 31
Các hình thức kinh doanh vàng ở Việt Nam……………………………………. 37
Nghiệp vụ mua bán giao ngay (Spot)………………………………………………. 37
Mua bán kỳ hạn (Forward)……………………………………………………………… 37
Nghiệp vụ quyền chọn (Option)……………………………………………………… 37
Kinh doanh vàng trên tài khoả…………………………………………………….. 40
Kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ…………………………………………… 40
Hiệu quả của hoạt động kinh doanh vàng……………………………………….. 41
Các chỉ tiêu xác định hiệu quả kinh doanh…………………………………….. 42
Nhóm các chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế xã hộ……………………. 45

 

CHƯƠNG 2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG CỦA TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM…………………………………………………………………………………. 47

 

Quá trình hình thành và phát triển tổng công ty vàng Agribank Việt Nam……. 47
Lịch sử hình thành tổng công ty vàng Agribank Việt……………… 47
Các giá trị tuyên bố………………………………………………………………………… 48
Mạng lưới hoạt độ……………………………………………………………………… 50
Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt 51
Cơ cấu tổ chức và quản lý của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.

Phân tích hoạt động tài chính của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam…………. 64
Phân tích hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam………… 74
Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế xã hội của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam -…………………………………………………………………………………………………….. 79
Hiệu quả kinh doanh được thể hiện qua thương vụ kinh ……… 80
Phân tích SWOT……………………………………………………………………………… 82

 

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM………………………………………………………. 86

 

Định hướng hoạt động kinh doanh vàng của tổng công ty vàng Agribank Việt Nam 86
Đa dạng hóa sản phẩm hướng tới xuất khẩ…………………………………… 86
Đẩy mạnh hoạt động ……………………………………………………… 90
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của tổng công ty vàng Agribank Việt Nam…………………………………………………………………………………… 95
Phát triển nguồn nhân lự………………………………………………………………. 95
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vố……………………………….. 97
Giải pháp về công nghệ………………………………………………………………….. 99
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh. ..99
Một số kiến nghị nhằm đảm bảo các giải pháp……………………………… 105
Kiến nghị đối với cơ quan hữu trách…………………………………………….. 105
Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam…………………………………………………………………………………………………….. 107
C.       KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………….. 109
D.       DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 111

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.

 

FED                                 Federal Reserve System – Cục dự trữ liên bang của Mỹ

 

ECB                                 European Central Bank – Ngân hàng trung ương Châu Âu

 

NHNNVN                       Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 

NHNN0& PTNT            Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn SJC                                         Công ty vàng bạc đá quý Sài Sòn

LBMA                             London Bullion Market Association – Hiệp hội thị trường vàng Luân Đôn

GFMS                              Cơ quan tư vấn kim loại quý hàng đầu thế giới

 

ETF                                  Exchange Trade Funds – Quỹ trao đổi thị trường

 

SPDR                                    Standard & Poor’s Depositary Receipts – quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới

DANH MỤC BẢNG BIỂU.

Bảng 01: Trữ lượng vàng tại các khu vực……………………………………….       6

Bảng 02: Một số loại tiền – hàng hóa trên thế giới……………………………………….. 8

Bảng 03: Những mốc quan trọng trong lịch sử tiền tệ của vàng…….…………..    11

 

Bảng 04: Một số chỉ tiêu chính được thực hiện năm 2009………………………     52

 

Bảng 05: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam………………………………………………………………                                 54

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH.

Hình 01: Giá vàng thế giới từ năm 1970 cho tới năm 2010…………………….      13

Hình 02: Tiêu thụ vàng toàn cầu trong năm 2009,%…………………………………….. 17

Hình 03: Giá vàng thế giới từ ngày 23/12/2008-23/12/2009 dựa trên giá vàng  giao ngay đóng cửa tại thị trường New York……………………………………                                  20

Hình 04: Biểu đồ và dữ liệu giá vàng thế giới từ ngày 01/01/2010 tới ngày 01/11/2010………………………………………………………………………………………………… 23

Hình 05: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Tổng công ty vàng Agribank ……………..     45

Hình 06: Các khía cạnh về năng lực nguồn nhân lực ..…………………………………… 87

Hình 07: Qui trình bán hàng hiện nay ở công ty AJC …………………………      92

Hình 08: Mô hình triển khai hệ thống bán hàng qua phần mềm AJCGold…….     93

A.    MỞ ĐẦU.

1.        Tính cấp thiết của đề tài

Vàng đang là kênh đầu tư được chú ý nhất hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới. Nhưng, giống như chứng khoán, lĩnh vực đầu tư vàng cũng đòi hỏi nhà đầu tư trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để không phải đầu tư theo kiểu đánh bạc đầy rủi ro. Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư đều rất coi trọng vàng, nhưng ít người hiểu được sâu sắc vai trò của thị trường tài chính thế giới. Được xem như loại tài sản có độ “trú ẩn an toàn”, thứ kim loại quý giá này có thể gia tăng giá trị khi thị trường chứng khoán mất điểm và ngay cả khi nền kinh tế bị suy thoái.

2.        Mục đích nghiên cứu của đề tài.

Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, tổng hợp, đánh giá từ đó đưa gia một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tông công ty vàng Agribank Việt Nam.

3.        Khách thể và đối tượng nghiên cứu.

 • Khách thể: Các chính sách Nhà nước, ‘sức khỏe’ của đồng USD, biến

động trên thị trường vàng Viêt Nam và thị trường vàng thế giới,

 • Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.

4.        Nhiệm vụ nghiên cứu.

Để đạt được mục đích của đề tài nghiên cứu dự kiến phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Nghiên cứu cơ sơ lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng.
 • Nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.
 • Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.

5.        Phương pháp nghiên cứu.

Đề tài luận văn dự kiến sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học sau:

 • Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyế
 • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệ
 • Phương pháp điều tra thu thập số liệu – Luận văn sử dụng các tài liệu tham khảo từ báo chí, báo điện tử, các báo cáo của các tổ chức tài chính, báo cáo tài chính của nội bộ Tổng công ty, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, chế tác vàng để thu thập thông tin và số liệ

6.        Giới hạn của đề tài.

Đề tài nghiên cứu hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam.

7.        Cấu trúc của luận văn. MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

Chương 1: Kinh doanh vàng và hiệu quả của hoạt động kinh doanh vàng.

Chương 2: Hiệu quả kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.

KẾT LUẬN

CHƯƠNG 1: KINH DOANH VÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG.

1.1.      Vai trò của vàng trong đời sống xã hội.

Kể từ xa xưa trong lịch sử, vàng đã chiếm một vị trí đặc biệt trong xã hội. Không riêng với một dân tộc nào, một khu vực nào, một thời đại nào mà trong tất cả các nền văn minh được biết đến, con người đều sử dụng vàng. Từ thời Ai cập – Hy lạp cổ đại, thời Trung cổ, thời cận đại và cho đến nay, vàng luôn được tôn thờ, quý trọng. Các tầng lớp, giai cấp trong xã hội ở mọi nơi đều say mê tìm kiếm, chiếm đoạt và cất trữ vàng. Như vậy vàng là một trong rất ít những giá trị đã liên kết con người với nhau bất kể sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và lịch sử. Đây là một thực tế duy nhất và là đặc điểm quyết định vai trò của vàng trong đời sống xã hội loài người. Do đó vì sao con người lại quý vàng luôn là một câu hỏi lớn.

1.1.1.     Đặc điểm tính chất của vàng.

 • Vàng là một kim loại quý.

Vàng có kí hiệu hóa học là Au, có tính bền vững hóa học rất cao, có vẻ đẹp rực rỡ kể cả khi nóng chảy. Vàng có độ dẻo cao, dễ dát mỏng, kéo sợi (1gr vàng có thể dát mỏng thành tấm 0,64 m2 hoặc kéo thành sợi dài tới 2 km) và dẫn điện rất tốt. Tỷ trọng của vàng (19,3 gram/cm 3) tủy thuộc vào cả nguyên tử khối và cấu tạo kết tinh của nó. Điều này khiến cho vàng nặng hơn so với một số nguyên vật liệu thông thường khác. Điểm tan chảy của vàng nguyên chất là 1.064 oC, mặc dù khi kết hợp với các nguyên tố khác như bạc hoặc đồng, hợp kim vàng sẽ tan chảy theo một phạm vi nhiệt độ khác. 

1.1.1.2.       Vàng tương đối hiếm.

Theo thống kế của Tạp chí vàng Thế giới, trong lịch sử, con người đã khai thác ước tính khoảng 120 ngàn tấn vàng tại ác khu vực chính là Nam phi (44 ngàn tấn), LB Nga và các nước thuộc Liên xô cũ (17 ngàn tấn), Mỹ (6 ngàn tấn), Australia (7 ngàn tấn). Braxin (2,5 ngàn tấn) và Colombia (2 ngàn tấn). Trữ lượng vàng đã được thăm dò còn khoảng 75 ngàn tấn. Vì vậy nếu so với các vật chất quan trọng khác như sắt, dầu lửa có trữ lượng rất lớn và sản lượng khai thác đến hàng triệu tấn/năm thì vàng quả là hiếm. Do đó khi trở thành hàng hóa, vàng liên tục có giá hơn so với các hàng hóa khác.

1.1.2.     Tính chất xã hội đặc biệt của vàng (vừa là hàng hóa vừa là tiền tệ).

Giá trị sử dụng của vàng: Vàng được sử dụng khá giống nhau ở mọi nơi. Ban đầu, do mầu sắc rực rỡ, lại dễ gia công và không bị ăn mòn, vàng được dùng làm đồ trang sức, mỹ nghệ và các vật dụng phục vụ nghi lễ tôn giáo thần bí. Các ứng dụng này của vàng đã khiến người ta quý trọng vàng, dùng nó để trang điểm cho bản thân và coi nó như biểu tượng của quyền lực. Từ hàng ngàn năm trước, những đồ vật bằng vàng đã được đặt vào trong các Kim tự tháp Ai cập nổi tiếng của những vị Faraon quyên thế hoặc được trang trí và làm đồ dung trong cung điện của các hoàng đế Trung quốc ‘Con Trời’. 

Giá trị của vàng: Để có vàng, người ta phải khai thác và sản xuất vàng.

Như vậy, giá trị của vàng là giá trị của lao động kết tinh trong nó.

“ Với tính cách là những hàng hóa thông thường, vàng cũng có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử cụng của vàng thể hiện ở chỗ nó được làm nguyên liệu trong công nghiệp và làm đồ trang sức, mỹ nghệ và làm phương tiện cất trữ. Giá trị của vàng cũng do lao động xã hội trừu tượng, giản đơn của người khai thác, sản xuất vàng kết tinh trong nó quyết định và cũng được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để khai thác, sản xuất ra vàng” (Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia năm 1999, tr.133).

1.1.2.2.       Tính chất tiền tệ của vàng.

Ngoài những giá trị không thể phủ nhận được của vàng trong nghi lễ, tôn giáo, trong biểu tượng quyền lực của gai cấp thống trị, trong sự ngưỡng mộ của con người với những đò trang sức, mỹ nghệ vốn gẵn với những tác phẩm nghệ thuật vô giá và vẻ đẹp được ngợi ca của nữ giới, nói cách khác là ngoài những giá trị điển hình của một hàng hóa quý thì trải qua nhiều thế kỷ, vàng chỉ đơn thuần dùng để đúc tiền.

Vì sao vàng trở thành tiền?

Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển đến một chừng mực nào đó thì trao đổi hàng hóa phát triển mạnh và con người đã phải sử dụng những thứ hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung. Phân công lao động càng cao, sản xuất thị trường càng mở rộng thì trình trạng có nhiều vật ngang giá chung càng làm cho trao đổi khó khăn, do đó cần thiết phải dùng vật ngang giá chung thống nhất và hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện

Có hai nguyên nhân chính được coi là dẫn đến sự ra đời của tiền giấy:

Một là, Tiền giấy pháp định – Fiat money – tiền Nhà nước. Khi thực hiện chức năng là phương tiện lưu thông, lúc đầu vàng tiền tệ xuất hiện trực tiếp dưới hình thức vàng thoi. Điều này gây khó khăn khi phải phân chia nó thành nhiểu mẩu nhỏ, phải xác định số lương, khối lượng, độ nguyên chất… Vì vậy, vàng thoi dần được thay thế bằng tiền đúc. Tiền vàng đúc có hình thức với khôi lượng và giá trị nhất định (bằng với lượng vàng làm ra nó) được dùng làm phương tiện lưu thông.

Hoạt động kinh doanh vàng
dịch vụ viết thuê luận văn

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

 

Leave Comments

0926708666
0926708666