TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

—————a&b—————

 

 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC  NÂNG CAO

Tên đề án: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY UDIC GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

 

LỜI CẢM ƠN

Để bài tập nhóm đạt kết quả tốt đẹp, trước hết em xin gửi tới toàn thể các thầy cô khoa Quản trị kinh doanh – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lời chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất.Với sự quan tâm, dạy dỗ chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đến nay em đã có thể hoàn thành bài tiểu luận với đề tài: “Chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị – UDIC”. Để có được kết quả này nhóm em xin đặc biêt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Nguyễn Ngọc Điện        đã quan tâm giúp đỡ, chi bảo cho nhóm những kế hoạch hướng dẫn giúp chúng em hoàn thành một cách tốt nhất bài tập nhóm trong thời gian qua. Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên bài tập nhóm sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cùng toàn thể các bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………… 1

 1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………………………. 1
 2. Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………………….. 1
 3. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………………… 1
 4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………………. 2
 5. Kết cấu đề tài…………………………………………………………………………………….. 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH……………….. 3

 • Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh………………………………. 3
  • Khái niệm về chiến …………………………………………………………………… 3
  • Khái niệm về quản trị chiến lược………………………………………………. 3
  • Phân loại chiến lược kinh doanh……………………………………………….. 3
   • Căn cứ vào phạm vi chiến lược…………………………………………….. 4
   • Căn cứ vào hướng tiếp cận…………………………………………………… 4
  • Quy trình quản trị chiến lược…………………………………………………………… 4
   • Xác định sứ mạng, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp……. 5
   • Phân tích môi trường kinh doanh……………………………………………… 5
    2.2.1.  Phân tích môi trừơng bên ngoài…………………………………………. 6
    1.2.2.2.  Phân tích môi trường bên trong………………………………………….. 10
   • Xác định mục tiêu và xây dựng chiến lược doanh nghiệp………….. 10

1.2.3.1.  Xác định mục tiêu……………………………………………………………… 10

1.2.3.2.  Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp……………………. 11

 • Phân tích và lựa chọn chiến lược…………………………………………………………………………………… 11 21
 • Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược………………………..11
 • Các công cụ đánh giá và đề ra chiến lược ………………………………………… 12
  • Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài………………………………………. 12
  • Ma trận đánh giá yếu tố bên trong……………………………………………… 13
  • Ma trận SWOT…………………………………………………………………………… 13

 

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY… 14

 • Giới thiệu khái quát về công ty………………………………………………………… 14
 • Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty…………………………………… 15
 • Lĩnh vực hoạt động………………………………………………………………………….. 16
 • Nguồn nhân lực………………………………………………………………………………… 16
 • Các công trình tiêu biểu…………………………………………………………………… 17
 • Sơ đồ tổ chức……………………………………………………………………………………. 18
 • Nhiệm vụ các phòng ban………………………………………………………………….. 20
 • Khối sản xuất…………………………………………………………………………………… 21
 • Các kết quả đạt được………………………………………………………………………… 22

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY  24

3.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty……………………………………. 24

3.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………………………………. 24

3.2. Tình hình tài chính của Công ty…………………………………………………….. 25

3.2.1.  Cơ cấu tài sản và nguồn vốn…………………………………………………. 25
3.2.2.  Hình thức sở hữu vốn…………………………………………………………… 25

3.3. Tình hình nhân sự………………………………………………………………………….. 26

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH  TỔNG CÔNG TY 29

4.1. Phân tích môi trườn kinh doanh……………………………………………………… 29

4.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài………………………………………………….. 29

4.1.1.1. Môi trường vĩ mô………………………………………………………………….. 29

4.1.1.2. Môi trường vi mô………………………………………………………………….. 31

4.1.1.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài………………………………….. 33

4.1.2. Phân tích môi trường bên trong…………………………………………………… 35

4.1.2.1.  Nguồn nhân lực……………………………………………………………………. 35

4.1.2.2. Tình hình tài chính……………………………………………………………….. 35

4.1.2.3. Hệ thống kế toán…………………………………………………………………… 35

4.1.2.4. Hoạt động điều hành…………………………………………………………….. 36

4.1.2.5.Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong……………………………………. 36

4.1.3. Phân tích ma trận SWOT…………………………………………………………….. 36

CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ MỤC TIÊU DÀI HẠN TỔNG CÔNG TY

5.1  Định hướng phát triển của công ty……………………………………………………. 41

5.1.1. Tầm nhìn UDIC  ….………………………………….…………41

 • Sứ mạng………………………………………………..………..41

5.2. Mục tiêu giai đoạn 2015 – 2020 ……………………………………………………… 41

5.2.1 Định hướng và mục tiêu dài …………………………..…………41

5.2.2 Mục tiêu UDIC đến 2020.………………………….………….….42

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………….. 44

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài………………………………………………… 12

Bảng 1.2. Ma trận đánh giá yếu tố bên trong………………………………………………… 13

Bảng 3.1. Hình thức sở hữu vốn……………………………………………………………………. 25

Bảng 3.2. Thống kê nhân sự tại công ty………………………………………………………… 26

Bảng 4.1. Bảng đánh giá sức cạnh tranh các doanh nghiệp…………………………… 32

Bảng 4.2. Ma trận yếu tố bên ngoài………………………………………………………………. 34

Bảng 4.3. Ma trận đánh giá yếu tố bên trong…………………….……………36

Bảng 5.1. Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2015– 2020……………………………43

 

 

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Quy trình quản trị chiến lược kinh doanh……………………………………… 05

Hình 2. 1 Tổng quát môi trương vi mô………………………………………………………….. 18

Hình 1.3. Ma trận SWOT……………………………………………………………………………… 24

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức………………………………………………………………………………… 29

Hình 4.1. Ma trận SWOT……………………………………………………………………………… 38

 

 

 

 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty………..…..24

Biểu đồ 3.2. So sánh doanh thu và lợi nhuận của Công ty từ năm

2010 – 2014………………………………………………………..…………..25

Biểu đồ 3.3. Phân chia lao động theo trình độ năm 2015………………………27

Biểu đồ 4.1 Thị phần hiện tại của các công ty và ước tính 2020………………34

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

VLXD: Vật liệu xây dựng                                                   XNK: Xuất nhập khẩu

ĐTXDCB:  Đầu tư xây dựng cơ bản                                  SXCN: Sản xuất công nghiệp

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp                                     TCT : Tổng công ty

SXKD: Sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam đang chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước, trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trước môi trường kinh doanh luôn biến đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản sau việc phát triển quá nóng những năm 2008 đến việc ” vỡ Bong bóng” những năm 2010 và sau đó là sự đóng băng vào những năm 2012,2013,2014  mỗi doanh nghiệp cần tìm cho mình một hướng đi đúng đắn để phù hợp với những thay đổi chóng mặt của môi trường kinh doanh, không ngừng nâng cao được vị thế của doanh nghiệp trên thương trường.

Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, UDIC  đã gặt hái được không ít thành công, góp phần đưa ngành đầu tư, xây dựng của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), và đến 2018 sẽ gia nhập TTP,  môi trường kinh doanh chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nếu chỉ dựa vào các ưu thế và kinh nghiệm kinh doanh trước đây thì UDIC sẽ không thể đứng vững và tiếp tục phát triển. Với mong muốn góp phần tìm ra hướng đi nhằm giữ vững được vị thế của UDIC trong tương lai, đồng thời, nhằm vận dụng những kiến thức được học ở chương trình Đại học, em đã chọn đề tài nghiên cứu “Chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC”.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở phân tích môi trường vi mô, vĩ mô và tình hình họat động sản xuất kinh doanh của UDIC để tìm ra “Chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC” giúp  UDIC phát triển hơn trong tương lai.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Không gian nghiên cứu: Nội bộ Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC.

Thời gian nghiên cứu:  Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 – 2015.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng các phương pháp sau để thực hiện đề tài: Phương pháp nghiên cứu mô tả, thu thập số liệu, tổng hợp, để phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó đưa ra “Chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng UDIC”.

 1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, đề tài được cấu trúc gồm sáu chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh
 • Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
 • Chương3: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty
 • Chương 4: Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty.
 • Chương 5: Xác định chức năng nhiệm vụ mục tiêu chiến lược của Công ty

Với kiến thức, điều kiện và khả năng có hạn nên bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Thầy  Nguyễn Ngọc Điện   để đề tài được hòan chỉnh hơn.

 

 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC

 KINH DOANH

1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh

1.1.1. Khái niệm về chiến lược

Có nhiều định nghĩa cũng như khái niệm về chiến lược kinh doanh.

Chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp là chương trình hành động tổng quát hướng tới thực hiện những mục tiêu của doanh nghiệp. Chiến lược không nhằm vạch ra một cách cụ thể làm thế nào để có thể đạt được những mục tiêu vì đó là nhiệm vụ cùa nhiều chương trình hổ trợ, các chiến lược, các chức năng khác. Chiến lược chỉ tạo ra các khung để hướng dẫn tư duy để hành động.

Thuật ngữ “chiến lược” thường được dùng theo ba nghĩa phổ biến. Thứ nhất, là các chương trình hoạt động tổng quát và triển khai các nguồn lực chủ yếu để đạt được mục tiêu. Thứ hai, là các chương trình mục tiêu của tổ chức, các nguồn lực cần sử dụng để đạt được mục tiêu này, các chính sách điều hành việc thu nhập, sử dụng và bố trí các nguồn lực này. Thứ ba, xác định các mục tiêu dài hạn và lựa chọn các đường lối hoạt động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu này.

Như vậy, chiến lược là tập hợp các mục tiêu và các chính sách cũng như các kế hoạch chủ yếu đề đạt được các mục tiêu đó.

 • Khái niệm về quản trị chiến lược

Cho đến hiện nay, có rất nhiều khái niệm khác nhau về quản trị chiến lược, tuy nhiên chúng ta có thể có khái niệm tổng quát “ Quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức; đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định để đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tương lai nhằm tăng thể lực cho doanh nghiệp”.

 • Phân loại chiến lược kinh doanh
  • Chia chiến lược kinh doanh căn cứ vào phạm vi chiến lược

Một là, chiến lược chung hay còn gọi là chiến lược tổng quát. Chiến lược chung của doanh nghiệp thường đề cập đến vấn đề quan trọng nhất, bao trùm nhất và có ý nghĩa lâu dài. Chiến lược chung quyết định vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Hai là, chiến lược bộ phận. Thông thường trong doanh nghiệp, loại chiến lược bộ phân này gồm: chiến lược sản phẩm; chiến lược giá cả; chiến lược phân phối và chiến lược giao tiếp và chiến lược hổ trợ bán hàng.

Hai loại chiến lược này liên kết với nhau thành chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh.  Không thể coi là một chiến lược kinh doanh,  nếu chỉ có chiến lược chung mà không có chiến lược bộ phận.

1.1.3.2. Chiến lược kinh doanh căn cứ vào hướng tiếp cận chiến lược

Loại thứ nhất, chiến lược tập trung vào nhân tố then chốt. Tư tưởng chỉ đạo của việc hoạch định chiến lược là không dàn trải các nguồn lực, trái lại cần tập trung vào hoạt động có ý nghĩa quyết định đối với sản xuất kinh doanh.

Loại thứ hai, chiến lược dựa trên ưu thế tương đối. Tư tưởng chỉ đạo hoạch định chiến lược bắt đầu từ sự phân tích, so sánh các sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh.

Loại thứ ba, chiến lược sáng tạo tấn công. Việc xây dựng chiến lược cơ bản là luôn luôn nhìn thẳng vào vấn đề vẫn được coi là phổ biến.

Loại thứ tư, chiến lược khai thác mức tự do. Cách xây dựng chiến lược không nhằm vào nhân tố then chốt mà nhằm vào khai thác khả năng có thể có của nhân tố bao quanh nhân tố then chốt.

 

 • Quy trình quản trị chiến lược kinh doanh

Quản trị chiến lược được chia thành 3 bước cơ bản

 • Lập chiến lược kinh doanh\
 • Thực hiện chiến lược
 • Kiểm tra, đánh giá giám sát thực hiện chiến lược.
Phân tích môi trường vi mô

 

Phân tích môi trường vĩ mô
Phân tích môi trường bên trong mô

 

Xác định sứ mạng, mục tiêu và chiến lược hiện tại của  DN
Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lược
Xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu dài hạn.
Phân tích và lựa chọn chiến lược
 • Xác định sứ mạng, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp

Sứ mệnh phản ánh nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp đối với môi trường kinh doanh và thường được thể hiện thông qua những triết lý ngắn gọn của doanh nghiệp. Sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp cho thấy phương hướng phấn đấu của doanh nghiệp trong suốt thời gian tồn tại. Các doanh nghiệp có thể thay đổi chiến lược để thực hiện sứ mệnh nhưng ít khi thay đổi lý do tồn tại của mình.

Mục tiêu là kết quả mong muốn cuối cùng mà doanh nghiệp cần đạt tới. Mục tiêu chỉ ra phương hướng cho tất cả các quyết định và hình thành những tiêu chuẩn đo lường cho việc thực hiện trong thực tế.

1.2.2.  Phân tích môi trường kinh doanh

1.2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietluanvanthacsi.com

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666