BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Khoa Tài chính doanh nghiệp

 

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 

Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin

 

Lớp:  CQ51/11.20

Giáo viên hướng dẫn:

 

Hà Nội – 2017

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, khi Việt Nam gia nhập WTO, việc mở của nền kinh tế sẽ càng được mở rộng hơn nữa. Đây là những cơ hội hội nhập, phát triển và cũng là những thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam  khi việc hội nhập kinh tế sẽ tạo ra sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong điều kiện đó, việc sử dụng một cách tối ưu các nguồn lực sẽ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Quản trị tài chính là yếu tố hàng đầu không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin nói riêng thì sự phát triển phụ thuộc rất lớn vào hoạt động quản trị tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác là phụ thuộc vào hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp mình. Hiệu quả sử dụng nguồn lực cao hay thấp sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong môt trường cạnh tranh quyết liệt hiện nay.

Quá trình thực tập ở Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin  là cơ hội quý báu giúp em liên hệ những kiến thức đã học ở trường với thực tế, cùng với sự chỉ bảo và giúp đỡ của cán bộ nhân viên trong Công ty và đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn Phùng Thị Lan Hương cùng với sự nỗ lực tìm hiểu của bản thân em. Từ đó em có cái nhìn thực tế hơn về hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin nói riêng. Sau quá trình thực tập ở đây em đã có những hiểu biết khái quát về Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin và từ đó hoàn thành một bản báo cáo thực tập.

2. Cấu trúc của báo cáo

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu gồm 2 phần:

Phần 1: Khái quát tình hình Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin 

Phần 2: Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin 

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP VINACOMIN

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin

1.1.1. Thông tin cơ bản Công ty

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN

Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN INDUSTRY INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VIMCC., JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại : 38544252 /38544513; Fax : (84 -4) – 38543164

Email: info@vimcc.vn.

Đăng ký kinh doanh số: 0500237543, Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng VN)

Giám đốc: Ông Đỗ Hồng Nguyên

Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty: Gồm Cơ quan công ty và các Chi nhánh (xí nghiệp) trực thuộc Công ty.

Lao động của Công ty: 473 người; trong đó lao động có trình độ thạc sĩ  đại học cao đẳng trở lên 415 người, chiếm 87%.

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Để đáp ứng các yêu cầu về công tác qui hoạch, thiết kế các mỏ than Việt nam, ngày 22-9-1965, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng, ký quyết định số 1139/ BCNNg-KB2, thành lập Viện nghiên cứu thiết kế mỏ thuộc Tổng công ty than Quảng Ninh (gọi tắt là Viện Mỏ), có trụ sở tại Khe Hùm, Quảng Ninh. Lực lượng chính về nhân lực khi thành lập là: Phòng thiết kế mỏ thuộc Viện thiết kế tổng hợp, Phòng thiết kế thuộc Tổng công ty than Quảng Ninh và Phòng thiết bị mỏ thuộc Viện thiết kế chế tạo cơ khí hợp thành. Viện trưởng Viện Mỏ là ông Nguyễn Thanh Quế, phó giám đốc Tổng công ty than Quảng Ninh, Viện phó là ông Nguyễn Chân.

Năm 1967 trụ sở Viện mỏ sơ tán về Xã Văn An, Chí linh, Hải Dương.

Ngày 06-10-1969, Viện nghiên cứu thiết kế mỏ trực thuộc Tổng công ty than Hòn Gai, chuyển thành Viện Qui hoạch và thiết kế than, trực thuộc Bộ Điện và than, đánh dấu một bước trưởng thành của cơ quan từ một Viện trực thuộc Tổng công ty trở thành một Viện trực thuộc Bộ.

Năm 1982 được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà sơn Bình, trụ sở chính thức của Viện đã được bắt đầu xây dựng tại Km 9 đường Nguyễn Trãi (Trụ sở hiện nay của Cty).

Ngày 6/3/1984, Bộ Trưởng Bộ Mỏ và than, đã ra quyết định số 13-MT /TCCB hợp nhất Viện Qui hoạch và thiết kế than và Viện Kinh tế mỏ trở thành Viện Qui hoạch kinh tế và thiết kế than.

1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin

1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu của Công ty

Chức năng của Công ty là hoạt động kinh doanh đa ngành nghề với chức năng chủ yếu là: tư vấn, đầu tư mỏ và một số ngành nghề khác phù hợp với năng lực của Công ty.

– Quản lý đầu tư, tư vấn thiết kế các công trình về hoạt động khai thác, chế biến sản xuất trong lĩnh vực khai khoáng.

– Bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu giao, vốn tự bổ sung, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy đầu tư và phát triển Công ty.

Lĩnh vực hoạt động SXKD chính: Tư vấn thiết kế mỏ và các công trình công nghiệp, dân dụng phục vụ cho công tác khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thương mại và chuyển giao công nghệ.

– Tư vấn đầu  tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, b­ưu chính viễn thông;

– Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng;

– Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

– Thiết kế công trình điện năng: đ­ường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp;

– Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát n­ước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông;

– Thẩm định các dự án đầu tư (chỉ thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh);

– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình : dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

– Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật t­ư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác;

1.2.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh

Tổ chức hoạt động kinh doanh  theo mô hình tập trung, mọi hoạt động quyết định đều được chỉ đạo bởi bộ máy ban lãnh đạo của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin .

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin  hiện đang có 4 đơn vị trực thuộc:

  1. XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ THAN HÒN GAI:

Tên viết tắt: VIMCC-HDE

Địa chỉ: Số 61, Phố Ba Đèo, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333 825 528            Fax: 0333 658 825 or  0333 821 966.

Đăng ký kinh doanh số: 0500237543-001, Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp.

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thư.

Tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp: xí nghiệp, đơn vị  phục thuộc.

Lao động của xn: 51 người, trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm 90,19%.

Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều lệ, phân cấp của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin.

Ngành nghề kinh doanh :

– Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông theo sự phân công hoặc uỷ quyền của công ty.

– Khảo sát thiết kế các công trình mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng.

– Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình điện năng, đường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp.

– Nghiên cứu ứng dụng khoa học ngành mỏ.

– Thẩm định các dự án đầu tư ( Chỉ thẩm định các thiết kế đẫ được đăng ký kinh doanh) thiết kế mỹ thuật,tổng dự toán các dự toán các dự toán đầu tư.

– Tư vấn đấu thầu, nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

– Xây dựng các công trình công nghiệp,dân dụng, giao thông, vận tải,điện lực.

– Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ – lĩnh vực xây dựng hoàn thiện và hoàn thiện công trình khai thác mỏ.

– Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, đặt thiết bị, công nghệ điện,công trình dân dụng và công nghiệp,công nghệ điện điều khiển công trình khai thác mỏ.

  1. XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tổ 35B Khu 3 – phường Cẩm Thành – Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh

Đăng ký kinh doanh số: 0313 000108 Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Giám đốc: Nguyễn Văn Hiến

Lao động của Chi nhánh: 45 người, trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm 45%.

Ngành nghề kinh doanh :

–  Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, vận tải, điện lực.

– Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục  vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác.

  1. XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tên viết tắt: XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.

Địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh số: 0500237543-004, Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Lao động của Công ty: 46 người, trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm 100%.

Ngành nghề kinh doanh 

– Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông, vận tải, bưu chính viễn thông.

–  Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, thiết kế các công trình giao thông.

phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác.

1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty và tổ chức bộ máy quản lý tài chính –kế toán

1.2.3.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty

Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành Công ty được thực hiện theo luật doanh nghiệp. Về cơ cấu tổ chức Công ty có bộ máy quản lý bao gồm các bộ phận sau:

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietthueluanvan.com/

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666