BÁO CÁO THỰC TẬP -TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

*************************

 

BÁO CÁO THỰC TẬP

Đơn vị thực tập:

 

Công ty cổ phần DỊCH VỤ giải trí Hà Nội

 

Sinh viên thực hiện:

Lớp:

Mã sinh viên:

Giảng viên hướng dẫn:

 

Hà Nội, 03 /2018

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ
1. BCKQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. BCĐKT Bảng cân đồi kế toán
3. BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. LNST Lợi nhuận sau thuế
5. NLĐ Người lao động
6. SXKD Sản xuất kinh doanh
7. TSCĐ Tài sản cố định
8. TSDH Tài sản dài hạn
9. TSNH Tài sản ngắn hạn
10. Giám đốc
11. VCSH Vốn chủ sở hữu
12. VCĐ Vốn cố định
13. VCSH Vốn chủ sở hữu

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Xuân Lộc. 1

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng cần đối kế toán của Công ty TNHH Xuân Lộc. 11

Bảng 2.4. Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn.. 12

Bảng 2.3. Bảng phân tích khả năng thanh toán của công ty.. 15

Bảng 2.5. Cơ cấu lao động Của Công ty TNHH Xuân Lộc  2014-2016.. 17

Bảng 2.6: Một số máy móc thiết bị của Công ty TNHH Xuân Lộc. 19

Bảng 2.7. Cơ cấu giá phòng Công ty TNHH Xuân Lộc năm 2016.. 20

Bảng 3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xuân Lộc 2014 -2016.. 33

Bảng 3.2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017 – 2021.. 35

 

 MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý‎ vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp  được chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình. Nhờ đó đã có nhiều doanh nghiệp có những bước phát triển vượt bậc trong quá trình sản xuất  kinh doanh. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận ở không ít các doanh nghiệp là tình trạng quản lý tài chính không tốt và kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ, không đứng vững trên thị trường dẫn đến phá sản. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự yếu kém trong công tác quản lý‎ vốn.

Quá trình thực tập ở Công ty TNHH Xuân Lộc là cơ hội quý báu giúp em liên hệ những kiến thức đã học ở trường với thực tế, cùng với sự chỉ bảo và giúp đỡ của cán bộ nhân viên trong Công ty và đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn ………….cùng với sự nỗ lực tìm hiểu của bản thân em. Từ đó em có cái nhìn thực tế hơn về hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Xuân Lộc nói riêng. Sau quá trình thực tập ở đây em đã có những hiểu biết khái quát về Công ty TNHH Xuân Lộc và từ đó hoàn thành một bản báo cáo thực tập.

2. Cấu trúc của báo cáo

Ngoài lời mở đầu và kết luận, báo cáo được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1 – Tổng quan về Công ty TNHH Xuân Lộc

Chương 2 – Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty TNHH Xuân Lộc

Chương 3 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty TNHH Xuân Lộc

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC

1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xuân Lộc

1.1.1. Thông tin cơ bản Công ty

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN XUÂN LỘC

Tên viết tắt: Công ty TNHH Xuân Lộc

Trụ sở chính: Số 9, ngách 34 /56 Phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tài khoản: 0021000199870 đăng kí tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 (Một tỷ việt nam đồng)

ĐT: 0438629677

Email: xuanlocptnt@gmail.com

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triể CBCNV

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Nông Thôn Xuân Lộc được thành lập và hoạt động ngày 23/01/2010.

Năm 2014 công ty bắt đầu kinh doanh thêm ngành buôn bán vật liệu và khai thác đá, cát, sỏi, các vật tư phục vụ cho ngành chăn nuôi. Vốn là công ty xây dựng nên Công ty TNHH tư vấn phát triển Nông thôn Xuân Lộc đã tìm cách mở rộng thêm các ngành nghề liên quan tạo lợi thế phát triển cho công ty và đáp ứng cho quá trình xây dựng công trình – ngành nghề chính của công ty thuận lợi hơn rất nhiều.

Năm 2015  Công ty bắt đầu kinh doanh thêm ngành cung cấp các máy móc chuyên dụng trong nghành đo đạc bản đồ và thiết bị cơ khí phụ tùng cho nghành bản đồ.

Công ty từng bước phát triển sản xuất kinh doanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngày nay Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Nông Thôn Xuân Lộc đã trở thành Công ty mạnh về tư vấn thiết thế công trình giao thông nông thôn và máy đo đạc, bản đồ. Là nhà phân phối độc quyền các máy móc dùng cho nghành đo đạc bản đồ, trắc địa của Đức.

1.2. Lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Xuân Lộc

1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh

Cung ứng vật tư, nguyên liệu, máy móc, trang thiết bị và hàng hoá phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng các ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, Lâm nghiệp, Xây dựng cơ bản, Giao thông công chính, Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông, Y tế, Giáo dục và Dạy nghề.

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Nông Thôn Xuân Lộc là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, mở tài khoản tại Công ty Công Thương Hà Nội.

Chuyên cung cấp các máy móc chuyên dụng trong nghành đo đạc bản đồ và thiết bị cơ khí phụ tùng cho nghành bản đồ.

Tề tư vấn thiết thế công trình giao thông nông thôn và máy đo đạc, bản đồ phục vụ cho việc quy hoạch nông thôn.

1.2.2. Chức năng của Công ty

+ Tổ chức sản xuất và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký với các cơ quan chức năng của Nhà nước.

+ Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Nông Thôn Xuân Lộc chuyên dịch vụ tư vấn thiết kế, mua bán, kinh doanh các loại vật liệu, máy móc thiết bị lắp đặt trong ngành đo đạc, địa chất và  xây dựng như : gạch xây nhà, gạch men ốp lát, các thiết bị vệ sinh, nội thất.

+  Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và không ngừng phát triển. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên và tạo lợi nhuận cho Công ty.

1.2.3. Nhiệm vụ của Công ty

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty với phương châm năm sau cao hơn năm trước.

+ Thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiền lương, làm tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo công bằng trong thu nhập, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

+ Thực hiện tốt những cam kết trong hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhằm đảm bảo đúng tiến độ sản xuất. Quan hệ tốt với khách hàng, tạo uy tín với khách hàng.

1.3. Mô hình tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty TNHH Xuân Lộc

1.3.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Xuân Lộc

(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự)

Hình 1. 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Xuân Lộc

 

 

 

1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH Xuân Lộc

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo

  1. Ban Lãnh đạo chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng chiến lược kinh doanh chung của toàn Công ty, báo cáo và trình HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
  2. Ban Lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý chung về các chiến lược kinh doanh và phát triển dịch vụ của Công, cụ thể:
  3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành, quản lý chung về toàn bộ quá trình xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong Công ty.
  4. Các Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị được phân công quản lý trực tiếp trong Ban Điều hành Công ty; Đồng thời các Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị về hoạt động quản lý của đơn vị được phân công quản lý trực tiếp.
  5. Các Giám đốc chức năng, đơn vị cơ sở trực thuộc hệ thống AMICA có trách nhiệm tổ chức và quản lý, kiểm soát công việc của đơn vị theo nhiệm vụ được phân công.

Phòng tài chính kế toán

Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc công ty về công tác kế toán tài chính, đảm bảo phản ánh kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn Công ty. Là cơ quan sử dụng chức năng thông qua đồng tiền để kiểm tra mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh trong công ty. Xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn để bảo đảm cho mọi nhu cầu về vốn phục vụ nhiệm vụ SXKD của toàn Công ty.

Thực hiện chế độ ghi chép, phân tích, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, liên tục và có hệ thống số liệu kê toán về tình hình luân chuyển, sử dụng vốn, tài sản cũng như kết quả hoạt động SXKD của công ty. Tổ chức theo dõi công tác hạch toán chi phí sản xuất  sản phẩm, định kỳ tổng hợp báo cáo chi phí sản xuất và giá thành thực tế sản phẩm.

Tham mưu cho giám đốc công ty các biện pháp nhằm giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm. Phản ánh chính xác giá trị của các loại hàng hoá, vật tư thiết bị, sản phẩm … của công ty giúp Giám đốc công ty ra những quyết định SXKD chính xác, kịp thời.

Khai thác, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD của toàn công ty.Kiểm  tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của toàn công ty thông qua công tác quản lý thu, chi tài chính, phân phối thu nhập, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước. Đề xuất với giám đốc các biện pháp phân phối, sử dụng các quỹ của Công ty. Tổng hợp, phân tích tình hình quản lý, sử dụng các quỹ của công ty trong năm.

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT  CỦA CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC

2.1. Đặc điểm các nguồn lực của Công ty TNHH Xuân Lộc

2.1.1. Tình hình vốn

2.1.1.1. Cơ cấu vốn

Vốn là một yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và mở rộng quy mô sản xuất. Tình hình tài chính của Công ty được thể hiện trong bảng 2.1.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN TOÀN BỘ BÀI VIẾT XIN QUÝ KHÁC LIÊN HỆ

Web: http://chuyenvietluanvanthacsi.com

Mail: Thacsi999@gmail.com

Hotline, ZALO: 0926.708.666

Leave Comments

0926708666
0926708666