CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MEGAMEDIA

thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty

thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

—o0o—

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY MEGAMEDIA

                 Chuyên ngành            : Quản trị kinh doanh 

HÀ NỘI 2018

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.. iii

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ.. iv

DANH MỤC BẢNG.. v

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY  MEGAMEDIA.. 1

1.1. Thông tin khái quát về Công ty Megamedia. 1

1.1.1. Lịch sử hình thành. 1

1.1.2.  Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 1

1.1.3.  Ngành nghề kinh doanh của Công ty. 2

1.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh. 3

1.2. Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp. 3

1.3 Môi trường kinh doanh. 5

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MEGAMEDIA.. 7

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Megamedia 2011-2015  7

2.1.1. Phân tích doanh thu của Công ty. 8

2.1.2. Phân tích chi phí của Công ty. 9

2.1.3.Phân tích lợi nhuận của công ty. 11

2.2. Đánh giá các kết quả hoạt động khác của Công ty Megamedia. 12

2.2.1. Thi đua khen thưởng. 12

2.2.2. Công tác văn hóa thể thao. 13

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÁC MẶT TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY MEGAMEDIA.. 14

3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty Megamedia. 14

3.2. Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh. 18

3.3. Quá trình sản xuất tạo ra các sản phẩm dịch vụ của Công ty. 19

3.4. Công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực. 21

3.4.1. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhân viên. 21

3.4.2. Sự biến động của số lượng lao động qua các năm.. 22

3.4.3. Công tác quản lý nhân viên. 23

3.4.4. Đào tạo hoàn thiện quá trình tác nghiệp của nhân viên trong Công ty. 23

3.4.5. Công tác thù lao và tạo động lực lao động. 25

3.5. Công tác quản trị chất lượng. 26

3.6. Quản trị tài chính của Công ty. 27

3.6.1. Phân tích cơ cấu vốn dài hạn của công ty. 27

3.6.2. Phân tích cơ cấu vốn ngắn hạn của công ty. 29

3.7. Hiệu quả kinh doanh. 30

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH  CỦA CÔNG TY MEGAMEDIA.. 31

PHẦN 5: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY MEGAMEDIA.. 34

5.1. Định hướng phát triển kinh doanh. 34

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 – 2020. 35

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty

 

CNĐKKD           : Chứng nhận đăng ký kinh doanh

CP                        : Cổ phần

DN                       : Doanh nghiệp

ĐT                       : Đầu tư

ĐTLĐ                  : Đối tượng lao động

KT                       : Kỹ thuật

ROA                    : Sức sinh lời của tài sản

ROE                    : Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu

SX                       : Sản xuất

SXKD                 : Sản xuất kinh doanh

TCT                     : Tổng công ty

TNHH                 : Trách nhiệm hữu hạn

TM                      : Thương mại

TLLĐ                  : Tư liệu lao động

 

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU Đ  thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty

Hình 1.1: Biểu đồ thói quen sử dụng phươn tiện truyền thông. 5

Hình 1.2: Biểu đồ cơ cấu thính giả nghe radio trên các phương tiện. 6

Hình 2.1:  Biểu đồ về doanh thu của Công ty 2011 – 2015. 9

Hình 2.2: Chi phí QLDN của công ty 2013 -2015. 10

Hình 2.3:  Biểu đồ về lợi nhuận của công ty 2011 – 2015. 11

Hình 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty. 14

Hình 3.2: Biểu đồ nguồn nhân lực của Công ty 2012 – 2015. 23

Hình 3.3: Biểu đồ biến động của vốn dài hạn 2011-2015. 28

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  2011 -2015. 8

Bảng 3.1: Mức thu nhập bình quân 2011 -2015. 25

Bảng 3.2: Cơ cấu vốn dài hạn của công ty 2011 -2015. 27

Bảng 3.3. Hệ số sinh lời ROA và ROE 2011 – 2015. 30

Bảng 5.1:  Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016-2020. 35

 

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam đang hội nhập toàn cầu với một môi trường kinh doanh mở hội nhập với môi trường kinh doanh quốc tế, điều này làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam có nhiều sự thay đổi, đặc biệt khi chúng ta đã gia nhập WTO và TPP. Việc hội nhập kinh tế vừa là những thách thức cũng như vừa là cơ hội để doanh nghiệp phát triển. Sự cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn do tính toàn cầu hóa của nền kế toán, các đối thủ cạnh tranh nước ngoài với những ưu thế về công nghệ, vốn, tài chính…đang là những nguy cơ không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Để tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy thách thức như vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn tìm ra những giải pháp phù hợp để không ngừng nâng cao và tạo ra các lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. Một trong những giải pháp mà doanh nghiệp lựa chọn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Phát triển con người là một trong mục tiêu quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và đó cũng là phương tiện tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển, không chỉ trong phạm vi một quốc gia mà còn cả trên toàn thế giới. Trong mỗi doanh nghiệp  đều nhận thấy được công tác công tuyển dụng và  đào tạo nhân sự là rất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác tuyển dụng nhân sự là tiền đề, là điều kiện cần để tạo ra một nguồn nhân lực tốt cho các doanh nghiệp.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh ngành truyền thanh truyền hình nói chung và sản xuất các chương trình Radio nói riêng như Công ty Megamedia  thì công tác tuyển dụng nguồn nhân lực là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, nó là một trong các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Vì lý do đó mà ngay cả khi doanh nghiệp có dây truyền công nghệ hiện đại, nguồn lực tài chính dồi dào thì vấn đề được các doanh nghiệp sản xuất các chương trình radio đặc biệt quan tâm là quản lý nguồn nhân lực để nâng cao năng lực canh trạnh.

Như vậy, việc cần làm đối với Công ty Megamedia là nâng cao công tác tuyển dụng nhân lực. Từ kết quả của việc phân tích công tác tuyển dụng nhân sự, công ty sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của mình, điểm mạnh, điểm yếu trong công tác tuyển dụng nhân lực của công ty, từ đó tập trung tốt hơn cho việc hoạch định để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác tuyển dụng nhân lực, tôi đã chọn vấn đề: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Megamedia” làm chuyên đề thực tập.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY  MEGAMEDIA

1.1. Giới thiệu về Công ty Megamedia

Công ty Megamedia được thành lập năm 2002, trải qua một khoảng thời gian phát triển và định hướng, công  ty TNHH Đại chúng đã quyết định theo đuổi và tập trung vào mảng Radio từ năm 2004. Tính đến nay công ty đã hơn 10 năm hoạt động trên lĩnh vực này.

Năm 2006, chương trình “Đối thoại với người nổi tiếng” đạt Top 5 chương trình được nghe nhiều nhất trên VOV, Những bí mật bạn gái – Chương trình Radio đầu tiên dành cho bạn gái tại Việt Nam

 

1.1.1. Lịch sử hình thành

Tên Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Chúng

Tên giao dịch: MGM CO.,LTD

Mã số thuế: 0101300320

Địa chỉ:

Trụ sở chính  :  342A Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, HN.  – Điện thoại : 04 7300 6865

Chi nhánh miền Nam  :  22E Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM – Điện thoại : 08 7301 6865

Giấy phép kinh doanh: 0101300320 – ngày cấp: 07/11/2002

Ngày hoạt động: 01/06/2004

Website: http://www.megamedia.vn/

Điện thoại: 0439843680 – Fax: 04 39843679

1.1.2.  Chức năng nhiệm vụ của Công ty

Chức năng của Công ty là hoạt động kinh doanh đa ngành nghề là quản lý, Tư vấn kênh và sản xuất các chương trình phát thanh, tư vấn chiến lược radio marketing, tài trợ chương trình, tư vấn xây dựng nội dung, lập kế hoạch quảng cáo, đặt khung giờ:

– Quản lý và sản xuất các chương trình về radio: âm nhạc thông tin giải trí trong nước, cung cấp chương trình radio như: Chị Thỏ Ngọc…

– Kênh loa phát thanh với hệ thống phát thanh trên 63 tỉnh thành với 30 đài phát thanh đã được bản quyền phát sóng và hợp tác sản xuất chương trình.

Chức năng của Công ty

– Đầu tư quản lý các dịch vụ quảng cáo radio, bao gồm có tư vấn thiết kế và sản xuất các chương trình theo yêu cầu của ngành, các cấp chính quyền địa phương và cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

– Các dịch vụ tổng đài tương tác 19006865 và tổng đài SMS  cho phép các khách hàng tương tác trực tuyến, tổ chức các talk show trực tuyến cho các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ của Công ty

–           Quản lý tổ chức sản xuất các chương trình radio theo đúng quy định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực truyền thông.

–           Cung cấp các thông tin hữu ích về toàn bộ hoạt động về kinh tế, giáo dục, y tế khoa học công nghệ và giải trí cho khán thính giả theo hình thức trực tuyến.

–           Tổ chức sản xuất kinh doanh: Sản xuất các chương trình talkshow; Sản xuất chương trình quảng cáo;  Sản xuất các chương trình hỗ trợ, bổ trợ kiến thức văn hóa, giáo dục.

–           Quản lý, bảo trì duy tu các hệ thống phát thanh trên cả nước.

1.1.3.  Lĩnh vực sản xuất   kinh doanh của Công ty

  • Radio truyền thống : Tư vấn kênh và sản xuất các chương trình phát thanh, tư vấn chiến lược radio marketing, tài trợ chương trình, tư vấn xây dựng nội dung, lập kế hoạch và tổng thể.
  • Booking quảng cáo: Booking các khung giờ quảng cáo trên khắp các đài phát thanh trên toàn quốc, công ty là đối tác và là đại lý của hệ thống các kênh FM, tư vấn sản xuất nội dung băng quảng cáo và chiết khấu giá thành hợp lý tới các khách hàng có nhu cầu quảng cáo trên radio.
  • Loa phát thanh địa phương (Local Loud speaker) : Hợp tác với hệ thống loa phường trên khắp cả nước, tạo ra dịch vụ “nghe cưỡng bức” trên loa quận huyện, tư vấn điểm phát 63 tỉnh thành, booking, hậu cần phát sóng, giám sát và báo cáo.

Radio nội bộ : Tư vấn nội dung, cung cấp thiết bị, sản xuất nội dung, điều hành và báo cáo.

  • Dịch vụ biên tập và và Audio : Sản xuất các dịch vụ nội dung âm thanh và giọng đọc cho các sản phẩm như băng quảng cáo, sách nói, tổng đài trả lời tự động,….
  • Cung cấp các dịch vụ sáng tạo về nội dung nói chung
  • Dịch vụ tổng đài 19006865, SMS 6262 : Tối ưu tương tác radio, cho thuê các nhánh tổng đài và hệ thống nhắn tin.

1.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh

Công ty Megamedia  hoạt động dưới dạng hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm: Giám đốc công ty là người đại diện công ty về mặt pháp nhân, các phó giám đốc và các phòng ban chức năng.

Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ. Là ngươi chịu trách nhiệm điều hành và quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Megamedia

1.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh

Công ty TNHH Đại Chúng Megamedia được thành lập đã hơn 10 năm nhưng đến nay công ty mới chỉ đang bước vào giai đoạn ổn định và phát triển. Với lượng khách hàng ngày càng tăng và mức độ tin tưởng dành cho các dịch vụ của công ty cũng ngày càng cao, Megamedia hứa hẹn sẽ có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa trong các năm tiếp theo.

Để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ta sẽ cùng  dựa trên Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp của công ty Megamedia trong 5 năm gần đây, kể từ năm 2011 đến 2015.

 

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666