HƯỚNG DẪN BẢO VỆ LUẬN VĂN

  1. Để chuẩn bị tốt cho bài bảo vệ luận văn trước hội đồng, trước tiên bạn cần chuẩn bị các bộ câu hỏi phản biện trước hội đồng.

  2. Chuẩn bị bảng tóm tắt slide để bảo vệ trước hội đồng phản biện

  3. Chuận bị sẵn những nội dung dự định sẽ thuyết trình ra một bản

  1. Thuyết trình bài slide trình chiếu một cách mạch lạc, thuyết trình cần nói một cách đủ nghe, tự tin trong khi nói.

  2. Thuyết trình thì cần nói to, rõ ràng, không ngập ngừng, chỉ cần đọc lướt qua slide không cần đọc hết toàn bộ thông tin nội dung slide, bảng biểu thì chỉ cần phân tích chỉ tiêu tổng quát (tổng cộng, tổng số lượng biến đổi như thế nào qua các năm) điểm cao hay thấp là phụ thuộc vào sự tự tin khi thuyết trình!

  3. Kết quả hình ảnh cho bảo vệ luận văn
  4. Trả lời câu hỏi phản biện của hội đồng cần trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm của vấn đề nghiên cứu, không nên trả lời vòng vo hay trả lời là ” không hiểu, không biết”

  5. Chúc các bạn bảo vệ thành công và đạt điểm số cao

  6. Kết quả hình ảnh cho bảo vệ luận văn
  7. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi!

Leave Comments

0926708666
0926708666