MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

A.   PHẦN MỞ ĐẦU

 1. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI.

Những năm gần đây, chất lượng chăm sóc trẻ ở trường MG Nhuận Phú Tân có nhiều chuyển biến so với các năm học trước, trường MG Nhuận Phú Tân được tách độc lập từ năm 2002-2003 trong điều kiện hết sức khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Bên cạnh đội ngũ giáo viên hạn chế về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, đa số giáo viên chưa tốt nghiệp cấp ba và chưa đạt chuẩn trung học sư phạm mầm non.

Nhuận Phú Tân là một xã có địa bàn rộng 12 (ấp) dân cư đông đúc, học sinh ra lớp chiếm tỉ lệ cao. Đa số người dân sống bằng nghề nông hoặc làm thuê làm mướn, ít quan tâm đến học sinh, gây không ít khó khăn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

II.          LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Với trọng trách là một CBQL trường mầm non, trước mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ mà Đảng và Nhà Nước đã đặt ra cho ngành học mầm non trong thời kỳ mới, thời kỳ CNH-HĐH. Tôi nghĩ rằng nguồn lực của con người có một ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra chất lượng đối với hoạt động xã hội của mình.

Trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, Đảng và Nhà nước luôn xem giáo viên là cán bộ quản lý giáo dục, là nhân vật trung tâm, lực lượng nồng cốt góp phần quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy trước những yêu cầu mới của thời đại đặt ra, không có con đường nào khác là phải đầu tư cho lực lượng giáo viên.

Bậc học mầm non có nhiệm vụ tạo ra những cơ sở ban đầu rất cơ bản và vững vàng cho trẻ tiếp tục học lên bậc học trên . Khoa học đã chứng minh sự phát triển các tố chất cần thiết, hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách chính là ở bậc học mầm non

Tôi đang công tác tại trường mầm non, hiện tại các điều kiện về nguồn lực phục vụ cho yêu cầu giáo dục còn khá nhiều bất cập. Tôi nghĩ rằng cần phải tiến hành quản lý phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh toàn diện về chuyên môn cũng như về nghiệp vụ sư phạm, bởi vì chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục.Đây chính là lý do cơ bản để bản thân chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.

III.            PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các thành viên nằm trong trường mẫu giáo Nhuận Phú Tân, chủ yếu là các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy và CBQL đương nhiệm.

IV.         MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.

– Phân tích được thực trạng của trường đề xuất được các giải pháp quản lý phát triển để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, nhân tố quyết định giáo dục của ngành.

– Tham gia nghiên cứu khoa học.

V.       ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.

Giáo viên tự ý thức, xác định vai trò trách nhiệm của mình đối với học sinh, đối với nhà trường tự nguyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điều kiện hết sức cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

I.   CƠ SỞ LÝ LUẬN :

1.1. Một số khái niệm

1.1.1. Khái niệm quản lý.

 • Quản lý là một tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý, đồng thời theo dõi, giám sát, chăm sóc, trông coi, nhằm định hướng việc sử dụng các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, vận hành đúng mục đích.
 • Quản lý là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể những người lao động nói chung nhằm thực hiện những mục tiêu đã dự kiến.
 • Hoạt động quản lý là tác động có định hướng có chủ đích của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt mục đích của tổ chức.
 • Quản lý là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc vơi nhau trong một nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã định. Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau, tuy nhiên có thể nhận thấy ba thành phần cơ bản trong các định nghĩa trên có mối quan hệ chặc chẻ với

+ Chủ thể quản lý

+ Khách thể quản lý

+ Cơ chế quản lý

Chủ thể con người có ý thức và ý chí. Chủ thể là nhân tố chủ động và tích cực. Chủ thể độc lập với khách thể. Khách thể là đối tượng tác động của chủ thể, đứng ngoài chủ thể.

Chủ thể và khách thể là hai phạm trù độc lập, nhưng có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó khách thể giữ vị trí nền tảng. Đây là vấn đề triết học có ý nghĩa rất lớn về phương diện lý luận cũng như thực tiễn, đặc biệt là các lĩnh vực lý luận và thực tiễn quản lý.

Quản lý là một thuộc tính của bất kỳ xã hội. dù ở trình độ nào loài người ngay từ lúc sống thành bầy đàn cũng đã thể hiện tính tổ chức của mình thông quan vai trò của quản lý. Nhờ tính tổ chức cao mà xã hội không ngừng phát triển. Nếu xã hội ngừng nâng cao tính tổ chức thì xã hội đó sẽ ngừng phát triển. Chúng ta có thể nói, quản lý là thước đo sự tiến bộ xã hội, quản lý là đòn bẩy của sự tiến bộ xã hội. Nói một cách khác, sự tiến bộ xã hội có thể được đánh giá một phần thông qua công tác quản lý.

1.2.   Quản lý giáo dục.

Quản lý giáo dục trong phạm vi nhà trường, có thể hiểu là một chuỗi tác động hợp lý (có mục đích, có hệ thống, có kế hoạch) đến giáo viên và học sinh đến các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động cho họ cùng cộng tác, phối hợp tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường, làm cho qui trình này vận động hướng tới việc hoàn thành những mục tiêu đã dự kiến.

Đối tượng của quản lý giáo dục là những người thực hiện các hoạt động giáo dục (học sinh, phụ huynh, xã hội)

Tích chất của hoạt động giáo dục là phục vụ xã hội vì lợi ích văn minh, tiến bộ lâu dài của xã hội.

Mục đích của giáo dục nhằm dạy các trí thức văn hóa, khoa học, rèn luyện thói quen, kỷ năng, kỷ xảo trong lao động, khả năng ứng xử xã hội.

Trong nhà trường người cán bộ quản lý không phải là người làm giỏi hết tất cả mọi công việc mà phải là người biết cách tổ chức cho mọi người làm giỏi.

Trong quản lý giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm của chủ thể quản lý là tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, tổ chức cuộc sống vật chất và tinh thần cho tập thể sư phạm, xây dựng bầu không khí thỏai mái trong tập thể sư phạm, tổ chức kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động của nhà trường theo những tiêu chí đưa ra trong các chỉ thị đầu năm học. Để tổ chức tốt hoạt động của trường. Người hiệu trưởng cần phải làm tốt khâu tổ chức bộ máy.

1.3.   Công tác quản lý của người hiệu trưởng trường MN.

Xuất phát từ các khái niệm trên quản lý trường là công tác quản lý giáo dục được thực hiện trong một phạm vi xác định, đó là nhà trường của bậc học mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hoạt động trung tâm của nhà trường là hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đây chính là quá trình hình thành những tri thức, kỹ năng, thái độ … theo yêu cầu mục tiêu của cấp học. Để làm tốt công việc của người cán bộ quản lý, bên cạnh những hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, người hiệu trưởng trường mầm non còn phải am hiểu các khoa học nghiên cứu về con người, mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống, phải nắm vững các vấn đề thuộc về lĩnh vực phương pháp trong nghiên cứu khoa học, phải nắm vững bản chất của lao động sư phạm, của quá trình dạy học, quá trình phát triển về mặt sinh lý của trẻ.

II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ :

2.1.Thuận lợi :

Đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý của trường MG Nhuận Phú Tân có nhiều cố gắng trong công tác, có tâm huyết, nhiệt tình gắn bó với nghề. Giáo viên chủ yếu là người tại địa phương biết khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trường giao

2.2.Khó khăn :

Trường MG Nhuận Phú Tân thời gian qua có rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ, cán bộ quản lý thiếu và yếu, đặc biệt đội ngũ giáo viên hạn chế về trình độ đào tạo, trình độ văn hoá. Một số giáo viên chưa có ý thức cao trong việc thực hiện qui chế của trường, của ngành.

III.    CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

 • Yêu cầu chuẩn theo định hướng đổi mới trong chiến lược và cương hình phát triển giáo dục của Đảng.

Yêu cầu đối với tập thể sư phạm.

Tập thể sư phạm là một tổ chức của những nhà giáo dục liên kết lại với nhau nhằm thực hiện mục đích chung duy nhất của nền giáo dục. Muốn có sự đoàn kết nhất trí, thì sự lãnh đạo trong tập thể sư phạm phải thống nhất. Tập thể sư phạm không thể thực hiện nhiệm vụ một cách tự phát. Việc thực hiện mục đích chung của tập thể đòi hỏi hoạt động phải có tổ chức kế hoạch, phải có mối quan hệ hữu cơ giữa các thành viên, do đó nẫy sinh yêu cầu phải có phối hợp hoạt động của mỗi thành viên và tất yếu phải có yếu tố quản lý. Nếu không có quản lý lãnh đạo thì không có tập thể. 

Tóm lại tập thể sự phạm vững mạnh là một tập thể có sự đoàn kết nhất trí cao trong thực hiện công việc. 

Chất lượng một tập thể sự phạm được xây dựng trên cơ sở chất lượng từng thành viên. Nhưng mặt khác ngoài chất lượng từng thành viên, một tập thể sư phạm tốt cần có những yêu cầu cụ thể sau.

 • Phải có đủ số lượng theo qui định
 • Phải có cơ cấu đồng bộ
 • Phải có tập thể sư phạm ổn định, có nhiều giáo viên công tác lâu năm.

Căn cứ vào các yêu cầu trên tôi nghiên cứu tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượg đội ngũ giáo viên và CBQL

3.2.   Những giải pháp cụ thể:

 • Tìm hiểu nắm chắc tình hình đội ngũ CB, GV về mọi mặt.

Đầu năm học tôi tìm hiểu nắm chắc về trình độ nhận thức chính trị, về phẩm chất đạo đức, về chuyên môn, về hoàn cảnh gia đình, về tâm tư nguyện vọng của từng thành viên để từ đó sắp xếp bố trí đúng người đúng việc, phát huy khả năng từng người, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2.2.   Xây dựng tốt bộ máy tổ chức:

Trong tổ chức bộ máy của nhà trường tôi sắp xếp bố trí cán bộ đúng theo nguyên tắc, đúng qui định của lãnh đạo cấp trên, phân công phân nhiệm hợp lý rõ ràng, quản lý tốt, hoạt động nhịp nhàng đồng bộ.

Đối với giáo viên cử tổ trưởng chuyên môn có uy tín vững vàng, nghiêm túc thực hiện qui chế chuyên môn, nắm bắt sâu sát từng việc nhỏ tại khối lớp. Nâng cao ý thức về kỷ cương tình thương trách nhiệm đối với các cháu trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ vì giáo viên là người trực tiếp với các cháu trong suốt thời gian các cháu ở trường

3.2.3.   Chăm lo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, CBQL

Tôi xây dựng kế hoạch và mục tiêu bồi dưỡng trước mắt và lâu dài. Nội dung bồi dưỡng:

Về chính trị: Phối hợp với Công đoàn cơ sở vận động giáo viên hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành như: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” luôn tạo điều kiện cho CB-GV-NV tham gia học tập đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do ngành tổ chức.

Trong bồi dưỡng tôi coi trọng công tác tự học bồi dưỡng là một công tác thường xuyên. Coi trọng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm.

Trong ngành học mầm non đồ dùng đồ chơi là một phương tiện giảng dạy hết sức cần thiết, không thể thiếu trong bất kỳ giờ dạy nào. Đồ dùng dạy học đồ chơi là công cụ quan trọng trong quá trình dạy học theo hướng đổi mới “phát huy tính tích cực của trẻ”, có thể ví như Bách khoa toàn thư dành cho trẻ, đồ chơi- trò chơi là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu đối với cuộc sống của trẻ.

Đáp ứng nhu cầu trên, hàng năm tôi lập kế hoạch mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cấp phát cho giáo viên, chỉ đạo và kiểm tra công tác tự làm đồ dùng dạy học đồ chơi bằng nguyên liệu địa phương trong nhà trường.

CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
dịch vụ viết thuê luận văn

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666