Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của sinh viên: trường hợp trang web tiki.vn

ý định mua hàng trực tuyến

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

BrandsVietNam 2018 lựa chọn và đánh giá tiki.vn nằm trong top 10 trang TMĐT được truy cập nhiều nhất hiện nay, đứng Nhận thức tính dễ sử dụng thứ 2 sau Shopee. Được thành lập vào tháng 03/2010,với sự bền chí tiki đã gây dựng một kênh thương mại điện tử lớn mạnh ở Việt Nam. Tiki mong muốn đem đến những mặt hàng tốt nhất cho khách hàng của mình. Sự lớn mạnh và ưa chuộng là thế nhưng tiki lại xếp sau đối thủ của mình. Lý do gì mà tiki ra đời sớm hơn shoppee tới tận 5 năm nhưng đến thời điểm hiện tại. Để tìm ra lý do đo thì đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của sinh viên: trường hợp trang web tiki.vn”.

2. Mục tiêu nghiên cứu Ý định mua hàng trực tuyến

Mục tiêu chung

Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của sinh viên nghiên cứu trường hợp điển hình trang web tiki.vn.

Mục tiêu cụ thể

Đánh giá được tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của sinh viên nghiên cứu trường hợp điển hình trang web tiki.vn.

Đề xuất một số gợi ý nhằm giúp kênh mua sắm trực tuyến tiki.vn tiếp cận với sinh viên, người tiêu dùng và bán hàng hiệu quả hơn.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến ý định mua hàng của trực tuyến của sinh viên tại trang web tiki.vn

Mức độ tác động của các yếu tố này như thế nào?

Có hay không về sự khác biệt giữa nam và nữ về ý định mua sắm rực tuyến.

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu: các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của trực tuyến của sinh viên thông qua trang web tiki.vn

+ Đối tượng khảo sát: Sinh viên có xu hướng mua hàng trực tuyến tại khu vực TPHCM.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 02/2019 đến tháng 05/2019. Cụ thể:

  • Thu thập dữ liệu thứ cấp: từ ngày 10/03/2019 đến 01/04/2019
  • Thu thập dữ liệu sơ cấp: từ ngày 02/04/2019 đến 22/04/2019

Không gian nghiên cứu: sinh viên chưa từng hoặc có ý định mua hàng trên trang wb tiki.vn tại Tphcm.

5. Phương pháp nghiên cứu định mua hàng trực tuyến

Giai đoạn nghiên cứu ban đầu được thực hiện thông qua: nghiên cứu định tính trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý thuyết có liên quan đến ý định mua, các mô hình đúc kết từ những nghiên cứu trước đây và sự hướng dẫn của giáo viên cùng những kiến thức của bản thân để xác định mô hình nghiên cứu, các nhân tố, các biến phù hợp tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu sơ bộ sẽ đưa ra được thang đo chính thức và áp dụng vào nghiên cứu chính thức

Giai đoạn hai, khảo sát định lượng được thực hiện tại giai đoạn này. Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thông qua phỏng vấn web-based và phỏng vấn cá nhân trực tiếp.

+ Phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp:

bảng câu hỏi sẽ được phát trực tiếp cho từng cá nhân (sinh viên) để lấy ý kiến của họ bằng cách điền vào bảng câu hỏi và sau đó thu lại.

+ Phương pháp phỏng vấn web-based: Bảng câu hỏi sẽ được thiết kế trên Google Dosc, sau đó gửi đến các đáp viên thông qua địa chỉ email. Ở phương pháp này sẽ lấy kèm thông tin cá nhân của các đáp viên để tăng thêm độ tin cậy.

Thông tin thu thập được sẽ xử lý qua phần mềm SPSS 20.0. Thang đo sau khi được đánh giá bằng phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố EFA sẽ được sử dụng tiếp tục phân tích hồi quy tuyến tính để đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên trên trang web tiki.vn tại TPHCM.

Kết cấu chương -Ý định mua hàng trực tuyến

Đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hang trực tuyến của sinh viên: trường hợp trang web tiki.vn” gồm 5 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài “nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại trang web tiki.vn ở tphcm”.

Chương 1 trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu. Đồng thời nhận diện đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Từ đó làm mục tiêu bám sát đề tài để hướng đến tìm ra các giải pháp để kênh thương mại điện tử tiki.vn ngày càng phát triển.

Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về ý định mua hàng, mô hình tham khảo và các nghiên cứu có liên quan đã thực hiện trước đây. Từ đó, đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của sinh viên thông qua trang web tiki.vn.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Ý định mua hàng trực tuyến

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

  • Hotline: 0926.708.666
  • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666