VIẾT LUẬN VĂN ĐỊNH LƯỢNG – SPSS

Luận văn định lượng

VIẾT LUẬN VĂN ĐỊNH LƯỢNG – SPSS

 1. Bạn là người bận rộn không có thời gian làm luận văn Thạc sĩ?
 2. Bạn chưa có kinh nghiệm viết luận văn về định lượng? không có thời gian đi phát phiếu khảo sát, chạy mô hình SPSS
 3. Bài luận văn Thạc sĩ cần yêu cầu về tính mới, tính khoa học, tính hài hòa giữa các chương trong luận văn.
 4. Bạn hãy tìm đến chúng tôi sẽ giúp bạn dịch vụ trọn gói từ A tới Z, từ khi chọn đề tài tới khi hoàn thành luận văn.

   

CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG LUẬN VĂN ĐỊNH LƯỢNG

 1. Nội dung luận văn thạc sĩ phải gắn liền với một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể;
 2. Phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn,
 3. Đối bài luận văn định lượng thì hàm ý quản trị phải đúng theo mô hình đánh giá hồi qui đa biến trong đi chạy SPSS
 4. Các biến phải được đánh giá đúng chuẩn để đưa ra hàm ý quản trị nhằm đạt mục tiêu đề ra.
 5. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập.
 6. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính học viên (tác giả), chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác, không sao chép.

 1. Quy mô và cấu trúc của luận văn định lượng SPSS – Luận văn có dung lượng từ 80 đến 120 trang (Tùy theo yêu cầu từng trường, từng khoa và tùy vào cấu trúc luận văn – các luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thường ngắn hơn so phương pháp định tính)– Cấu trúc của luận văn 3 CHƯƠNG:Phần mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài; mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết cấu của đề tàiChương1: Cơ sở lý luận ( khái niệm, đặc điểm, nội dung, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng…)Chương 2: Thực trạng (giới thiệu về cơ quan/doanh nghiệp; phân tích thực trang; xây dựng đánh giá thang đo mô hình nghiên cứu, chạy hồi qui SPSS đánh giá tương quan, hồi qui bộ, EFA …. đánh giá ưu nhược điểm và nguyên nhân)Chương 3: Phương hướng và giải phápKết luậnTài liệu tham khảo

Kết cấu của luận văn gồm 5 chương

Chương 1: Mở đầu

Nêu tổng quan về đề tài nghiên cứu bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài và cuối cùng là cấu trúc luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Trình bày cơ sở lý thuyết vấn đề nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Trình bày phương pháp nghiên cứu bao gồm 2 phần: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Chương 4: Phân tích các kết quả nghiên cứu

Tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu được

Chương 5: Hàm ý quản trị và kết luận

2. Hình thức trình bày luận văn định lượng

– Kiểu chữ : Luận văn được sử dụng chữ VnTime (hoặc Times New Roman) cỡ 14 hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210×297 mm).– Tiểu mục : Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1. chỉ tiểu  mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.– Bảng, hình vẽ, phương trình : Việc đánh số bảng, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi bảng, hình vẽ lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.– Viết tắt : Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn. Viết tắt các thuật ngữ và cụm từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.– Cách trích dẫn tài liệu tham khảo: Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [16, tr.314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của các tài liệu đó được đặt trong cùng một ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [5, 21, 49]. Đối với các tài liệu liên tiếp, dùng gạch nối giữa các số thứ tự của tài liệu trích dẫn, ví dụ [7-11].– Phụ lục : Phụ lục bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,… Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra , thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần được nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn

CÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH  

 1. Quản trị kinh doanh
  1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh
  2. Phân tích kết quả kinh doanh
  3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn;
  4. Nâng cao hiệu quả sử dụngvốn lưu động;
  5. Nâng cao hiệu quả sử dụngvốn cố định;
  6. Nâng cao hiệu quả
  7. sử dụngvốn kinh doanh…
  8. Cải thiện tình hình tài chính
  9. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
  10. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
  11. Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn của doanh nghiệp
  12. Quản lý chi phí dự án đầu tư
  13. Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư
  14. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn FDI
  15. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA
  16. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
  17. Thu hút nguồn vốn  ODA
  18. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Những câu hỏi thường gặp khi hỗ trợ làm luận văn

Khi lựa chọn đề tài luận văn, bạn phân vân giữa 2 đề tài, một đề tài bạn rất yêu thích nhưng nguồn tài liệu không dồi dào và một đề tài bạn ít say mê hơn nhưng lại khá phong phú về thông tin.Vậy bạn nên lựa chọn đề tài nào?

Chuyên viết luận văn thạc sĩ khuyên các bạn nên lựa chọn đề tài mà bạn yêu thích, bởi niềm đam mê, sự quan tâm thực sự sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết cho những vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyên đề, mọi vấn đề đề đều có giải pháp của nó. Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, bạn nhanh nhạy, bạn sáng tạo, bạn tư duy tốt, chắc chắn bạn sẽ thu thập được những dữ liệu chất lượng. Niềm đam mê là tiêu chí đầu tiên nhưng bạn cũng cần tỉnh táo để đánh giá khả năng tìm kiếm được các số liệu phục vụ cho báo cáo cũng như khả năng trình độ phân tích, xử lý của bản thân ví dụ bạn nghiên cứu về một doanh nghiệp nhưng lại không thể tiếp cận được số liệu của công ty đó vì tính bảo mật của họ.

Đồng thời, bạn cũng nên đưa ra sự chọn lựa phù hợp với định hướng học tập trong thời gian tới của bạn như dự định học tiếp lên cao học hay định hướng nghề nghiệp của bạn sau này, như vậy quỹ thời gian & công sức của bạn sẽ được sử dụng hiệu quả & tiết kiệm hơn.

Và cuối cùng, liên hệ với Chuyên viết luận văn thạc sĩ – nơi hội tụ đội ngũ giàu kinh nghiệm cùng kho tài liệu phong phú là một phương án nhanh nhất giúp bạn giải quyết được băn khoăn này.

TRUNG TÂM LUẬN VĂN MBA-VIP VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ & TIẾN SĨ CHẤT LƯỢNG CAO.

Để biết nội dung toàn bộ bài viết xin bạn liên hệ với chúng tôi:

 • Hotline: 0926.708.666
 • Zalo: 0926.708.666.

Email:Lamthueluanvan2014@gmail.com

 

Tải toàn bộ bài: DOWNLOAD

Leave Comments

0926708666
0926708666