Những điểm mới của việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

MỤC LỤC

MỤC LỤC.. i

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.. iii

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.. 1

1.1.  Những quy định chung. 1

1.2. Quy tắc giao thông đường bộ. 6

1.3. Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012. 12

CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 46/2016 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.. 18

2.1. Những quy định chung Nghị định 46/2016 xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 18

2.2. Những điểm mới của việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của nghị định 46/2016. 21

2.2.1. Sửa đổi, bổ sung, mô tả lại để làm rõ hơn đối với một số hành vi và nhóm hành vi vi phạm, như: 21

2.2.2. Bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi và nhóm hành vi vi phạm, như: 23

2.2.3. Điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi và hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây mất trật tự, an toàn giao thông như: 25

2.2.4. Về thẩm quyền xử phạt 27

2.2.5. Về thẩm quyền lập biên bản: 28

2.2.6. Về thủ tục xử phạt: 28

2.3. Tình hình thự thi nghị định 46/2016/NĐ-CP tại Hà Nội 28

2.3.1. Tình hình xử phạt đối hành vi vi phạm giao thông đường bộ. 28

2.3.2. Những mặt tích cực của nghị định 46/2016/NĐ-CP. 29

2.3.3. Những tồn tại sau thời gian áp dụng 46/2016/NĐ-CP tại Hà Nội 31

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỂ TĂNG TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI TRONG VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2016/NĐ-CP   33

3.1. Tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng áp dụng pháp luật 33

3.2. Xử lý nghiêm kết hợp với tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân. 33

3.3. Phối hợp đồng bộ các giải pháp. 34

 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Viết đầy đủ Nghĩa tiếng việt
1. ATGT An toàn giao thông An toàn giao thông
2. CP Chính phủ Chính phủ
3. PHC Phạt hành chính Phạt hành chính
4. Quyết định Quyết định
5. Nghị định  Nghị định
6. XLVP   Xử lý vi phạm Xử lý vi phạm
7. VP Vi phạm Vi phạm

 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1.1.  Những quy định chung

Ðể tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này quy định về giao thông đường bộ.

ÐIỀU 1. PHẠM VI ÐIỀU CHỈNH

Luật này quy định quy tắc giao thông đường bộ; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường bộ của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ, hoạt động vận tải đường bộ.

ĐIỀU 2. ÐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký hết hoặc tham gia có quy định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

ÐIỀU 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Ðường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
 2. Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường, hệ thống thoát nước, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách và công trình, thiết bị phụ trợ khác.
 3. Ðất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng.
 4. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.
 5. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại.
 6. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.
 7. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
 8. Đường phố là đường bộ trong đô thị gồm lòng đường và hè phố.
 9. Dải phân cách là bộ phận của đ¬ường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đ¬ường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân cách gồm loại cố định và loại di động.
 10. Ðường cao tốc là đ¬ường chỉ dành cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ng¬ược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác.
 11. Bảo trì đường bộ là thực hiện các công việc bảo dưỡng và sửa chữa nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của đường đang khai thác.
 12. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.
 13. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô-tô, máy kéo, xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
 14. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm các loại xe không di chuyển bằng sức động cơ như xe đạp, xe xích-lô, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.
 15. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ.
 16. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng
 17. Người tham gia giao thông đường bộ gồm Người điều khiển, Người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Người điều khiển, dẫn dắt súc vật và Người đi bộ trên đường bộ.
 18. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông gồm Người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
 19. Người lái xe là Người điều khiển xe cơ giới.
 20. Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông hoặc người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
 21. Hàng nguy hiểm là hàng khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

ÐIỀU 4. NGUYÊN TẮC BẢO ÐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ÐƯỜNG BỘ

 1. Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội.
 2. Người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho Người khác. Chủ phương tiện và Người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn của phương tiện tham gia giao thông.
 3. Việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải thực hiện đồng bộ về kỹ thuật và an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật của Người tham gia giao thông và các lĩnh vực khác liên quan đến an toàn giao thông đường bộ.
 4. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật.
 5. Người nào vi phạm pháp luật giao thông đường bộ mà gây tai nạn thì phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình; nếu gây thiệt hại cho Người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ÐIỀU 5. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ÐƯỜNG BỘ

 1. Nhà nước ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế trọng điểm.
 2. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố lớn.
 3. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và thế chức, cá nhân nư¬ớc ngoài đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực giao thông đường bộ.

ĐIỀU 6. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ÐƯỜNG BỘ

 1. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường bộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.
 2. Các cơ quan, tổ chức và gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình.
 3. Cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đ¬a pháp luật giao thông đường bộ vào Chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.

ÐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUÔC VIỆT NAM Và CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông đường bộ; giám sát việc thực hiện pháp luật giao thông đường bộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

ÐIỀU 8. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM

 • Phá hoại công trình đường bộ.
 • Ðào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để các chướng ngại vật trái phép trên đường; mở đường trái phép; lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình báo hiệu đường bộ.
 • Sử dụng lòng đường, hè phố trái phép.
 • Ða xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động trên đường bộ.
 • Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định.
 • Ðua xe, tổ chức đua xe trái phép.
 • Người lái xe sử dụng chất ma túy.
 • Người lái xe đang điều khiển xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
 • Người điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
 • Ðiều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định.

Bấm còi và rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ,

Leave Comments

0926708666
0926708666